PROIECTE

Comitetele Europene de Intreprindere ca o platforma de sprijin pentru acordurile-cadru transnationale(ACT) Publicatie elaborata in cadrul proiectului VS/2015/0405   Prezentăm raportul care rezumă proiectul de cercetare intitulat „Comitetele Europene de Întreprindere ca o platformă de sprijin pentru acordurile-cadru transnaționale (ACT)"[1]. ACT-urile sunt acorduri colective specifice - un anumit tip de acorduri cadru. Scopul lor este de a crea reglementări autonome (bilaterale) ale relaţiilor de muncă, în contextual globalizării şi al rolului tot mai mare al marilor întreprinderi transnaţionale. Acordurile cadru transnaţionale există sub mai multe denumiri, cel mai adesea ca transnational framework agreements (ACT), dar, și ca European framework agreements (acorduri cadru europene, EFA), international framework agreements (acorduri cadru internaționale IFA) şi global framework agreements (acorduri cadru globale GFA). Această diversitate de denumiri nu ascunde diferenţe esenţiale din conținutul acordurilor, ci se referă în principal la aplicabilitatea teritorială a acordurilor. Conform unei baze de date speciale a ACT a Comisiei Europeane [2], în anul 2015 au fost identificate 282 de astfel de acorduri. Cu toate acestea, baza de date nu a mai fost actualizată în anul următor, și, prin urmare, datele recente privind dinamica negocierilor și încheierii ACT nu sunt disponibile. Proiectul a urmărit să pregătească membrii CEÎ din industriile selectate pentru crearea unor condiții favorabile de îndeplinire a unor sarcini în cadrul întreprinderilor internaționale în următoarele domenii:  Inițierea negocierilor privind un ACT   Monitorizarea implementării ACT-urilor existente și perfecționarea cunoștințelor privind o mai bună funcționare a CEÎ luând în considerare ipotezele directivei revizuite privind CEÎ și directivele referitoare la informarea, consultarea și implicarea angajaților. Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:   Extinderea cunoștințelor despre ACT ca un instrument nou al dialogului social european între membrii CEÎ împlicați în proiect și consolidarea cooperării lor transnaționale pentru promovarea activă a ACT.   Oferirea unei expertize cu privire la analizarea necesității stabilirii unui cadru juridic pentru ACT și a procedurilor de schimb de informații între CEÎ în cadrul fiecărei industrii și transferul de informații de la nivel european la nivel național și viceversa.   Diseminarea şi promovarea informaţiilor despre ACT ca un instrument al dialogul social în relațiile industriale europene între partenerii sociali şi alte părţi interesate din țările UE participante la proiect. În cadrul proiectului au fost efectuate cercetări empirice asupra funcționării ACT-urilor în practică. Au fost realizate 13 studii de caz în ţările cuprinse în activitățile proiectului (Croația, Polonia, România, Marea Britanie, Italia). Prezentul raport este alcătuit din unsprezece capitole, ale căror autori sunt Jan Czarzasty (capitolele 1, 4, 9, 10, 11), Barbara Surdykowska (capitolele 2, 3, 5, 6, 7) și Łukasz Pisarczyk (capitolul 8). Capitolul 1 prezintă o scurtă prezentare a situației actuale și a perspectivelor întreprinderilor transnaționale din întreaga lume. Capitolul 2 examinează statutul juridic al întreprinderilor transnaționale. Capitolul 3 prezintă o scurtă istorie și direcțiile actuale de dezvoltare ale comitetelor europene de întreprindere (CEÎ). Capitolul 4 conține o scurtă analiză a interdependențelor și a relațiilor reciproce între comitetele europene de întreprindere (CEÎ) și sistemele naționale de relații industriale. Capitolul 5 se referă la activitățile sindicatelor în cadrul comitetelor europene de întreprindere. În capitolul 6, autorul analizează problema poziției acordurilor transnaționale de întreprinderi (ACT) în dialogul social european. Capitolul 7 conține o analiză a acordurilor transnaționale de întreprinderi (ACT) ca instrument de întărire a mecanismului de negociere colectivă în Europa. Capitolul 8 urmărește să răspundă la întrebarea dacă acordurile transnaționale de întreprinderi (ACT) au nevoie de un cadru juridic. Capitolul 9 prezintă o descriere și o analiză a studiilor de caz ale acordurilor transnaționale de întreprinderi (ACT) colectate de partenerii proiectului pe parcursul cercetărilor empirice. Capitolul 10 conține proiectele a două proceduri de comunicare destinate partenerilor sociali la diferite niveluri. Capitolul 11 conține un rezumat și concluzii.   [1] Autorii doresc să mulțumească următoarelor persoane implicate în proiect, datorită cărora prezentul raport a fost realizat: Jerzy Jaworski, Maria Żytko, Karol Nosal, Sławomir Adamczyk (NSZZ „Solidarność" şi cercetătorii, care au pregătit studiile naţionale de caz, și anume: Igor Samardzija (Croația), Barbara Surdykowska (Polonia), Diana Chelaru (România), Stephane Portet (Marea Britanie), Francesco Lauria și Antonio Famiglietti (Italia). Mulțumiri separate le adresăm lui Daniel Kiewra din Syndex Polonia (fostul S Partner).  [2]Baza de date se află la adresa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978     Oferirea unei expertize cu privire la analizarea necesității stabilirii unui cadru juridic pentru ACT și a procedurilor de schimb de informații între CEÎ în cadrul fiecărei industrii și transferul de informații de la nivel european la nivel național și viceversa. Diseminarea şi promovarea informaţiilor despre ACT ca un instrument al dialogul social în relațiile industriale europene între partenerii sociali şi alte părţi interesate din țările UE participante la proiect. În cadrul proiectului au fost efectuate cercetări empirice asupra funcționării ACT-urilor în practică. Au fost realizate 13 studii de caz în ţările cuprinse în activitățile proiectului (Croația, Polonia, România, Marea Britanie, Italia). Prezentul raport este alcătuit din unsprezece capitole, ale căror autori sunt Jan Czarzasty (capitolele 1, 4, 9, 10, 11), Barbara Surdykowska (capitolele 2, 3, 5, 6, 7) și Łukasz Pisarczyk (capitolul 8). Capitolul 1 prezintă o scurtă prezentare a situației actuale și a perspectivelor întreprinderilor transnaționale din întreaga lume. Capitolul 2 examinează statutul juridic al întreprinderilor transnaționale. Capitolul 3 prezintă o scurtă istorie și direcțiile actuale de dezvoltare ale comitetelor europene de întreprindere (CEÎ). Capitolul 4 conține o scurtă analiză a interdependențelor și a relațiilor reciproce între comitetele europene de întreprindere (CEÎ) și sistemele naționale de relații industriale. Capitolul 5 se referă la activitățile sindicatelor în cadrul comitetelor europene de întreprindere. În capitolul 6, autorul analizează problema poziției acordurilor transnaționale de întreprinderi (ACT) în dialogul social european. Capitolul 7 conține o analiză a acordurilor transnaționale de întreprinderi (ACT) ca instrument de întărire a mecanismului de negociere colectivă în Europa. Capitolul 8 urmărește să răspundă la întrebarea dacă acordurile transnaționale de întreprinderi (ACT) au nevoie de un cadru juridic. Capitolul 9 prezintă o descriere și o analiză a studiilor de caz ale acordurilor transnaționale de întreprinderi (ACT) colectate de partenerii proiectului pe parcursul cercetărilor empirice. Capitolul 10 conține proiectele a două proceduri de comunicare destinate partenerilor sociali la diferite niveluri. Capitolul 11 conține un rezumat și concluzii. Pentru download apasati sageata din dreapta sus!