Comitet Director

Nr. crt Numele si prenumele Functia 1.      GOGESCU VASILICÃ PRESEDINTE FSC 2.      BÃRBULESCU CONSTANTIN VICEPRESEDINTE FSC 3.      COSTINEAN MIRCEA VICEPRESEDINTE FSC 4.      GOGESCU CRISTINA SECRETAR GENERAL FSC 5.      STRATULAT VIOREL MEMBRU IN COMITETUL DIRECTOR 6.      LEESCU VASILE MEMBRU IN COMITETUL DIRECTOR 7.      MOISE GINA MEMBRU IN COMITETUL DIRECTOR 8. NICHITA MARIUS MEMBRU IN COMITETUL DIRECTOR 9. MARC IOAN MEMBRU IN COMITETUL DIRECTOR