Organe de conducere

Congresul Federatiei Sindicatelor din Comert Congresul este organul suprem de conducere al federatiei. Congresul se constituie din membrii Consiliului National, care sunt delegati de drept, si din delegati mandatati de organizatiile sindicale membre ale federatiei, conform normei de reprezentare aprobata de Consiliul National. La Congres participa de drept, membrii Comisiei de cenzori, in calitate de invitati, fara drept de vot, daca nu au si calitatea de delegat. Congresul se intruneste in sedinte ordinare, o data la 4 ani si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.   Conferinta Nationala Conferinta Nationala este organul colectiv de conducere a federatiei intre Congrese. Se intruneste in sedinte ordinare, o data la doi ani, dupa Congres si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. La Conferinta Nationala participa membrii Consiliului National si cate un reprezentant (de regula liderul sau viceliderul) al organizatiilor sindicale membre ale federatiei, care nu au reprezentanti in Consiliul National. De asemenea, la Conferinta Nationala participa membrii Comisiei de cenzori, fara drept de vot, daca nu au calitatea de delegat.   Consiliul National Consiliul National este organul care conduce intreaga activitate a federatiei, in intervalul dintre Conferinta nationala si Congres. Consiliul National este alcatuit dintr-un numar de 15 de membri, astfel: a)   7 membri ai Comitetului Director; b)   8 membri, cate un reprezentant al celor 8 zone geografice, altii decat cei 7 din Comitetul Director, alesi in Congres de catre delegatii din zonele respective.  Consiliul National are 8 membri supleanti, cate unul din fiecare zona geografica, alesi in Congres de catre delegatii zonelor respective. Participarea lor la Consiliul National se face conform regulamentului intern. Consiliul National se intalneste in sedinte ordinare, convocate semestrial sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.   Comitetul Director Comitetul Director este organul de conducere al federatiei intre doua Consilii Nationale. Comitetul Director este format din 7 membri astfel: presedinte, prim-vicepresedinte, secretar general, 4 vicepresedinti. Comitetul Director are 4 membri supleanti alesi de Congres, participarea lor la Comitetul Director fiind stabilita prin regulamentului intern. Comitetul Director este organul de conducere care coordoneaza activitatea federatiei intre Consiliile Nationale, asigurand punerea in practica a hotararilor organelor de conducere superioare(Congres, Conferinta Nationala, Consiliul National). Comitetul Director se intalneste in sedinte ordinare trimestriale si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie.   Biroul Permanent Biroul Permanent este organul de conducere al F.S.C. care asigura activitatea federatiei intre sedintele Comitetului Director. Biroul Permanent este format din 3 membri, astfel: -Presedinte -Prim-vicepresedinte -Secretar General   Presedintele