Adeziune

Cerere afiliere     Sindicatul ______________________________________ cu sediul in ____________________________, persoana juridica conform __________________________________, avand ________ membri, reprezentat legal prin _____________________ in calitate de presedinte, solicit afilierea sindicatului la Federatia Sindicatelor din Comert incepand cu data de _________________. Am luat cunostinta de prevederile statutului Federatiei Sindicatelor din Comert si cuantumul cotizatiei. Atasam: hotararea judecatoreasca de infiintare copie dupa procesul verbal prin care s-a hotarat afilierea la Federatia Sindicatelor din Comert     Data ___________ _________________   Semnatura si functia